Categorieën
Terminologie

Evenementen

Agenda van evenementen op het terrein van de terminologie.

TermTrends 24

Datum: 26/06/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Granada (Spanje)
Prijs: gratis
Organisator: Rute Costa e.a.
Terminologie

TermTrends 24 is opgezet als workshop bij het congres Multilingual Digital Terminology Today 2024 en gaat door op woensdag 26 juni in Granada. Het traditionele onderwerp betreft exploratie voor de weergave van terminologische data in bestandsformaten van het Semantische Web en de daarmee verbonden standaardiseringsmogelijkheden.

Multilingual Digital Terminology Today

Startdatum: 27/06/2024
Einddatum: 28/06/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Universiteit van Granada
Prijs: onbekend
Organisator: Universiteit van Granada
Terminologie
ugr-horizontal-color

De derde editie van Multilingual Digital Terminology Today vindt plaats op locatie in Granada op donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni.

Inhoudelijk bestrijkt het congres een brede waaier van onderwerpen die kaderen binnen de thema’s ontwerp van terminologiebronnen, weergaveformaten en beheersystemen. Een grote verscheidenheid aan invalshoeken is binnen deze contouren mogelijk en betreft zowel aspecten van techniek, methode, gegevenspresentatie en situeringen binnen (sub)disciplines, als gebruikersonderzoek.

International Conference. Terminology – Heritage and Modernity

Startdatum: 27/06/2024
Einddatum: 28/06/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Tbilisi (Georgië) en online
Prijs: 40-70
Organisator: Arnold Chikobava Institute of Linguistics
Terminologie

Voor de vierde maal organiseert het Arnold Chikobava Institute of Linguistics een tweedaags congres over het thema Terminology – Heritage and Modernity. Het vindt plaats op donderdag 27 en vrijdag 28 juni in Tbilisi. Vier interessegebieden krijgen traditioneel de aandacht: terminologieplanning, standaardisatie, de relatie met digitalisering en terminologisch onderzoek met betrekking tot de geschiedenis van het ontstaan en de vorming van terminologieën.

DTT-Grundlagenseminar: „Terminologiearbeit – Grundlagen, Werkzeuge, Prozesse“

Datum: 27/09/2024
Tijd: 09:00 - 16:30
Locatie: Karlsruhe
Prijs: 100-275 euro
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V. (DTT)
Terminologie

DTT heeft zijn jaarlijkse basiscursus terminologie ingepland op vrijdag 27 september 2024 in Karlsruhe. Het onderwijs is praktijkgericht en bestemd voor beroepsdoelgroepen als vertalers, tolken en redacteuren van technische documentatie. Instructie heeft betrekking op algemene, theoretische aspecten van de terminologie als discipline en voor de onderbouwing van de terminologiepraktijk, de gebruikelijke fases bij terminologiewerkzaamheden en de technische  hulpmiddelen daarvoor, en de inrichting van termenbanken, workflows en kwaliteitscontroles.

Terminology and land enhancement: between tradition and innovation

Startdatum: 24/10/2024
Einddatum: 25/10/2024
Gehele dag evenement
Locatie: San Millán de la Cogolla (Spanje)
Prijs: gratis - 50 euro
Organisator: REALITER-AETER
Terminologie

Het 20ste wetenschappelijk symposium van REALITER en het 23ste van AETER worden samen georganiseerd op donderdag 24 en vrijdag 25 oktober in  San Millán de la Cogolla. Bijzondere aandachtsgebieden zijn onder meer terminologie en onderzoeksmethodiek daarvoor, de relatie tot gespecialiseerde vertaling, de relatie tot taalpolitiek en nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie.

LTT 2024

Startdatum: 30/10/2024
Einddatum: 31/10/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Parijs
Organisator: Réseau LTT-Lexicologie, Terminologie, Traduction
Terminologie

Ontwikkelingen in de terminologische theorie en praktische methoden vormen het voorwerp van onderzoek op een tweedaags congres georganiseerd door Réseau LTT-Lexicologie, Terminologie, Traduction. De dertiende editie vindt plaats van woensdag 30 tot donderdag 31 oktober in Parijs. Vooral een viertal onderzoeksperspectieven wordt voorgesteld. Naast de vraag of de terminologie zich in een overgangsfase bevindt door onder meer invloed van kunstmatige intelligentie en technologische hulpmiddelen en bronnen, gaat de aandacht ook uit naar mondeling taalgebruik in de terminologie, de verhouding tussen terminologie en tendensen naar verstaanbare communicatie met ruimere publieksgroepen, en de verruiming van het opleidingsprofiel van terminologen.

TiNT 2024

Startdatum: 07/11/2024
Einddatum: 08/11/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Breda en online
Prijs: 40-60 euro
Organisator: NL-Term
Terminologie

De TiNT-dag in 2024 (TiNT = Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) vormt in vergelijking met de voorgaande jaren een uitgebreide editie die ditmaal gedurende twee dagen een forum biedt voor onderzoek en praktijk op het vlak van de Nederlandstalige terminologie. Het  thema is de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs en in de wetenschapsbeoefening, en de impact die de verengelsing heeft op de terminologie en de omgang van professionele taalgebruikers met die uitdaging. TiNT 2024 vindt plaats in Breda op donderdag 7 en vrijdag 8 november.